نشست خبری همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران برگزار شد.
رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست گفت: در سال ‘اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال’ همایش ملی توسعه کارآفرینی روستایی با حضور جمعی از مسئولان کشوری روز ۳۰ فروردین جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

علیرضا حمیدیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران هدف این همایش یک روزه را بررسی توسعه، رونق اشتغال، ایجاد کارآفرینی و پایداری جمعیت در مناطق روستایی اعلام و بیان کرد: در این چارچوب تلاش می شود با استفاده از ایده های کارآفرین علمی و عملی جرقه ای در توسعه اشتغال روستاها زده شود.

وی افزود: در حاشیه همایش نیز نمایشگاه خودکفایی روستاییان غرب خراسان رضوی و کارگاه آموزشی با عنوان کارآفرینی و خودکفایی دهیاران با حضور ۲۰۰ دهیار منتخب برگزار می شود.
دکتر حمیدیان ادامه داد: ۸۵ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش رسید که پس از بررسی توسط ۳۱ عضو هیات علمی ۶۱ مورد آن پذیریش اولیه و ۴۲ مقاله برگزیده شد.
وی افزود: همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی با مشارکت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی در حوزه های کارآفرینی روستایی، کشاورزی، گردشگری، صنایع، زنان روستائی و خودکفایی دهیاریها برگزار می شود.