نشست خبری همایش ملی «بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، نشست خبری همایش ملی «بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران » روز دوشنبه (۲۱ فروردین ماه) ساعت ۹ صبح با حضور دبیر اجرایی و رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی  در اتاق ریاست دانشکده جغرافیا برگزار می‌شود.
گفتنی است؛ همایش ملی «بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران» ۳۰ فروردین ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.