نشست خبری دکتر محمد علی زنگنه اسدی سرپرست و هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری با اصحاب رسانه شهرستان سبزوار، ظهر امروز در محل سالن کنفرانس مرکزی برگزار شد.