نشست دبیران انجمن های علمی دانشگاه با رئیس دانشگاه، مدیر مرکز رشد، مدیر مرکز ارتباط با صنعت، مدیرفرهنگی، کارشناس امور انجمن های علمی و معاون مدیرفرهنگی برگزار شد.
طی این نشست دبیران انجمن ها خواسته ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

دکترجوادحدادنیا ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران جشنواره حرکت، خاطر نشان کرد:

عظمتی که امسال دراین جشنواره بود، در دوره های قبل کمتر دیده شد. با تمام کش و قوس های اداری و محدودیت های موجود، حمایت های خوبی از این جشنواره صورت گرفت و انجمن های علمی به عنوان یکی از پایه های محرک دانشگاه در این جشنواره دانشجویی که متولی آن خود دانشجویان هستند، توانستند سربلند باشند و این یک مزیت است که دانشجو با کش قوس های اداری و دردسرهای آن آشنا شود.

در ادامه رئیس دانشگاه با اشاره به جایگاه دانشجو در دانشگاه گفت:

دانشجویان نباید تنها در مثلث خوابگاه، سلف و کلاس حرکت کنند و یکی از مکان های پرورش دانشجویان در دانشگاه همین انجمن های علمی است که این تجربه ها باید به انجمن های بعدی انتقال یابد و چه خوب است این تجربیات و جایگاهی که هر انجمن در دانشگاه کسب می کند، مستند سازی شود و به شکل یک کتاب به یادگار بماند تا این مشکلات هرسال تکرار نشود.

دکتر حدادنیا از شفاف سازی بودجۀ انجمن های علمی به عنوان یکی از گام های بزرگ دانشگاه در سال ۹۴ نام برد و گفت:

در ابتدای سال ۹۴ بودجۀ انجمن ها مشخص شد تا دانشجو بداند با چه میزان بودجه باید کار کند و مدیریت این بودجه دست خود دبیران انجمن هاست.

ایشان در ادامه به مسیرهای جذب بودجه جهت انجام طرح های پژوهشی اشاره کرد و گفت:

مسیر جذب بودجه به سه صورت است.بخشی از طریق بودجۀ سالیانه ای که مسئول انجمن های علمی در اختیار دبیران انجمن ها می گذارد، بخش دیگر از طریق کارآفرینی و ارائه طرح می باشد که البته باید این طرح ساختار یافته و دارای پایه و اساس باشد تا بتواند از کانال های علمی عبور کرده و بودجه مورد نظر جذب شود. مسیر دیگر جذب بودجه برای طرح های پژوهشی ازطریق استفاده از گرنت استادان است که استاد باتوجه به طرح و برآورد هزینه می تواند این درخواست را داشته باشد که این امکان از نیمۀ دوم سال ۹۴ در دانشگاه فراهم شده است.

دکتر سهیلی، مدیر مرکز رشد دانشگاه در ادامه به حمایت طرح های خروجی دار از طرف این مرکز اشاره کرد و گفت:

این مرکز توانسته است تا کنون ۳ شرکت بیرونی و ۵ شرکت داخل دانشگاه داشته باشد و درصورت داشتن طرح قابل قبول تمام هزینه ها از سوی این مرکز تامین می شود ولی ظرفیت این مرکز بیشتر از این موارد است و از دانشجو انتظار می رود در زمینۀ کارآفرینی، برگزاری کارگاه و شرکت در آن همکاری لازم را داشته باشد.

دکتر حدادنیا در ادامه ضمن اشاره به ایجاد زمینۀ مناسب با دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه، اعلام کرد:

تمامی انجمن های علمی می توانند خواسته های خود را برای ارتباط بیشتر دانشگاه با دفتر ارتباط باصنعت داشته باشند و این امکان برای صنعتی کردن طرح های ارائه شده طبق قوانین و ضوابط امکان پذیر است.

رئیس دانشگاه ضمن ابراز موافقت و خرسندی از پیشنهاد با امکان ایجاد فضای مناسب برای داشتن نمایشگاه خلاقیت ها و دستاوردهای انجمن های علمی، گفت:

انجمن های علمی درصورت تمایل می توانند المان هایی متناسب با رشته خود طراحی کنندو پس از جایابی در محیط دانشگاه نصب گردد.

دکتر امیری راد، مدیر مرکز ارتباط باصنعت ضمن اشاره به کارگاه های کاربردی برگزار شده تاکنون، گفت:

در بحث کارآفرینی بزرگترین مشکل فارغ التحصیلان نشناختن بازار کار و خود کار است که دراین راستا قدم های خوبی برداشته ایم. تا کنون کارگاه های خوبی برگزار گردیده و ۱۷ خردادماه کارگاه ایده تا بازار نیز درحال برگزاری است و دانشجویان می توانند از این کارگاه جهت شناخت بازارکار نهایت استفاده را ببرند.

ایشان در ادامه گفت:

دانشجویان می توانند کارگاه هایی که توجیه علمی داشته باشد در این مرکز داشته باشند. همچنین امکان بازدیدهای علمی را برای دانشجویان ایجاد کرده ایم که می توانند با بازار کار از نزدیک آشنا شوند.

در انتهای نشست آقای دلبری پیشنهاد برگزاری کارگاه طرح نویسی و پروپوزال نویسی از طرف مرکز ارتباط با صنعت را داد.