در این جلسه که با حضور دکتر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر حاجی آبادی معاون پژوهش و فناوری و دکتر کوشکی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه برگزار شد در خصوص ارتباط دانشگاه و صنایع و شرکت های که ذیل سازمان اقتصادی کوثر فعالیت می نمایند، مذاکره شد.