نشست رئیس، معاون فرهنگی و دانشجویی و مسئولان تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر مسیحای اکبر، معاون مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم برگزار شد.

[foogallery id=”4032958″]