نشست رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار  با واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با هدف معرفی و تبادل نظر در خصوص  ظرفیت های اداره کار شهرستان جهت حمایت از واحدهای فناور مرکز رشد برگزار شد.
به گزارش مرکز رشد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار در این نشست ضمن آشنایی با محورهای فعالیت  واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری قوانین و مقررات مورد نیاز برای یک واحد فناور در اداره کار را  تشریح و تسهیلات موجود در این اداره برای بهره وری  واحدهای فناور  را معرفی کرد.