نشست شورای دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غلامرضا غفاری در ابتدای نشست با تبریک به دکتر مولوی وابلاغ پیام تبریک و تشکردکتر غلامی، وزیر علوم به ایشان بابت قبول مسئولیت مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری، افزود: امیدواریم به لطف خداوند و ارتباط و تعامل سازنده ای که در بین مجموعه این دانشگاه و وزارت خانه وجود دارد، دانشگاه حکیم سبزواری همچون گذشته مسیر بالندگی و پیشرفت خود را ادامه دهد.

وی افزود: توسعه مشارکت های دانشجویی از طریق بست و گسترش دادن کانون های فرهنگی، انجمن ها علمی و فعالیت های دانشجویی بر مبنای قواعد و ضوابط موجود کشور، فعال کردن کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی  که مورد تاکید مقام معظم رهبری است از جمله سیاست های فرهنگی وزارت علوم در سطح دانشگاه ها است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم  این فعالیت ها را کثرت بیشتری بدهیم تا به هدف خود که داشتن  یک دانشگاه موثر در همه ساحت های  علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، دست یابیم.

وی یکی از مهمترین مشکلات فرهنگی در سطح دانشجویان را کم شدن علاقه و مشارکت های دانشجویی و بی رغبتی دانشجویان جهت حضور در فعالیت های مشارکتی، برشمرد و اظهار داشت: معتقدیم این حس عدم مشارکت زمینه ساز ایجاد مشکلات فراوانی در زندگی و آینده  این دانشجویان و در سطح وسیع تر در جامعه خواهد شد
دکتر غفاری  ادامه داد: دانشجو با حضور در این فعالیت ها است که برای زیستن در جامعه آماده می شود و حس مسئولیت پذیری را خواهد آموخت.
وی عنوان داشت: خوشبختانه  و با توجه به حضور موثر دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره ملی حرکت و همچنین رصد گزارش هایی که از فعالیت های دانشجویان دانشگاه به وزارت ارسال شده است، مشارکت دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری را در فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی مثبت دیدم.
لازم به یادآوری است در ابتدای این نشست سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری گزارشی اجمالی از فعالیت های فرهنگی و دانشجویی دانشجویان دانشگاه را برای معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت و همچنین حاضرین در نشست  تشریح کرد و در خاتمه نشست بحث و تبادل نظر میان اعضای شورای دانشگاه حکیم سبزواری و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم صورت گرفت.

گفتنی است دکتر غفاری در حاشیه حضور خود در دانشگاه حکیم سبزواری به همراه مسئولین و مدیران دانشگاه ازحوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی و نمایشگاه آثارمصور قرانی،خوشنویسی وطرح های پژوهشی انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری نیز بازدید کرد.