نشست صميمي رؤساي پيشين دانشگاه با دکتر حدادنيا

اولين جلسه هم انديشي رؤساي پيشين و جديد دانشگاه برگزار شد.

SONY DSC

در اين جلسه که به دعوت آقاي دکتر حدادنيا تشکيل شد، آقايان دکتر طالبي، دکتر علوي و دکتر محمديان، رؤساي ادوار گذشته دانشگاه ضمن حضور در دفتر رئيس جديد دانشگاه و عرض تبريک، آرزوي بهروزي و توفيق روزافزون براي وي نمودند.

دکتر جواد حدادنيا نيز ضمن تقدير و تشکر از قبول زحمت رؤساي گذشته دانشگاه، ابراز اميدواري کرد که با تعامل سازنده و همفکري، مسير رشد و شکوفايي دانشگاه از جنبه هاي مختلف علمي، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي، بيش از پيش شکوفا شده و ايشان تجارب ارزشمند خود را در جهت رشد و توسعه کمي و کيفي، در اختيار مسئولان قرار دهند.

SONY DSC