نشست صمیمانه پایان سال مدیر حراست دانشگاه با پرسنل انتظامات

در این جلسه ابتدا رئیس اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات به ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ پرداختند .

سپس مدیر حراست دانشگاه ضمن تبریک سال نو از زحمات همکاران خدوم انتظامات تشکر نموده و از ایشان به عنوان پیشانی دانشگاه یاد کردند.

مهندس نصرتی پور با توجه به جایگاه نیروهای انتظامات به بیان توصیه های لازم در خصوص بهبود عملکرد حوزه حفاظت فیزیکی پرداختند.

در ادامه جلسه نیروهای انتظامات به بیان درخواست ها و مشکلات کاری خود پرداختند که مقرر شد مشکلات مطروحه با پیگیری مسئول اداره حفاظت فیزیکی مرتفع شود.