نشست علمی آتشکده “آذربرزین مهر؛ از ابهام تا واقعیت” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

دکتر مجتبی کاویان مدیرگروه مرمت دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: در کوه ریوند و بین روستاهای مهر و فشتنق، یک چهارتاقی قرار دارد که به خانه دیو معروف شده است با توجه به روایاتی که در خصوص آتشکده آذربرزین مهر در ریوند خراسان وجود دارد، برخی بر این باورند که آتشکده آذربرزین مهر، همین بنا است. از طرف دیگر، برخی از پژوهشگران، معتقدند که چهارتاقی مذکور واجد همه خصوصیات مورد نیاز برای آتشکده نیست و تنها یک چهارتاقی و در واقع آتشگاه ساده است.

مدیر گروه مرمت تصریح کرد:نشست علمی مذکور، مناظره دو دیدگاه فوق الذکر با استناد به شواهد ملموس باستان شناسی، روایات تاریخی و مطالعات تطبیقی می باشد.

وی  زمان برگزاری این نشست را سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، از ساعت ۹ الی ۱۳، در تالار دانشکده نفت دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد.
کاویان از کلیه علاقه مندان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت کرد که در این نسشت علمی حضور به هم رسانند.

photo_2016-05-16_09-10-54