نشست علمی تخصصی گروه تاریخ تشیع دانشکده الهیات و معارف اسلامی به همت انجمن علوم قران و حدیث و تاریخ تشیع با عنوان ناسیونالیسم و قوم گرایی در کشورهای اسلامی و نسبت آن با اندیشه های علامه محمد اقبال لاهوری و با سخنرانی آقای روبرت اینسینگر دانشجوی کارشناسی ارشد آفریقا شناسی و متخصص نسخ خطی اسلامی دانشگاه همبولت برلین آلمان در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۵و با استقبال استادان و دانشجویان گروه های تاریخ تشیع، علوم قرآن و حدیث، علوم سیاسی، ادبیات و جغرافیا و پرسش و پاسخ آنان برگزار گردید.photo_2016-12-13_08-03-46

سخنران پس از مطرح نمودن دیدگاه های گوناگون در زمینه شکل گیری ناسیونالیسم مانند قومیت، سرزمین، زبان و فرهنگ و با ارایه مثالهایی از اندیشه و شعر علامه محمد اقبال لاهوری، به نظریات و دغدغه های او در عدم وحدت دنیای اسلام پرداخت. این سخنرانی به زبان انگلیسی ارایه و توسط آقای هاشمی دانشجوی دکترای زبان دانشگاه حکیم همزمان ترجمه شد. در پایان سخنران از سوی رئیس دانشکده  دکتر صیانتی مورد تقدیر قرار گرفت.