نشست علمی هفته میراث فرهنگی در دانشکده معماری و شهرسازی برگزار گردید. کارشناسان مرمت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مدعوین ویژه این مراسم بودند که تجربیات خود را در حوزه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در حوزه های مدیریتی خود با مستمعین به اشتراک گذاشتند.

پس از خوش آمد گویی رییس دانشکده به میهمانان و حضار، آقای مهندس کاظم شبنم زاده، مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی بشرویه از مرمت های مشارکتی و تأثیر آن در ایجاد ارزش افزوده در بافت تاریخی بشرویه گفت. شبنم زاده از این گفت که قیمت املاک تاریخی مسکونی به دلیل رونق گردشگری و تشویق اهالی به حفاظت و مرمت، چقدر افزایش یافته و از اینکه آمار گردشگر نسبت به دهه گذشته در این شهر، تقریباً ۱۰ برابر شده است و با پیشی گرفتن ارزش افزوده فرهنگی تاریخی بر ارزش تخریب و ساخت و ساز دوباره املاک، موجبات احیای پایدار بافت تاریخی بشرویه از سویی و رونق اشتغال در حوزه اقتصادِ فرهنگی را فراهم ساخته است.

پس از آن آقای مهندس محمد جنتی فر، مدیر پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه، ابتدا به معرفی این باغ تاریخی و شهر بیرجند پرداخت و پس از آن تجربه ای از مداخله فنی و سازه ای در یک اثر میراث جهانی، ارایه داد که از جهت فرآیند و ماهیت فنی آن برای مستمعین بسیار آموزنده بود.

در پایان، رییس دانشکده و مدیر گروه مرمت با اهدای لوح تقدیری به رسم یادبود، از مدعوین تشکر کردند. پس از برگزارش جلسه، مدیر پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه و مدیر پایگاه ملی بافت تاریخی بشرویه، بازدیدی هم از باغ ترشیزی که اخیراً با هدف مرمت و احیا و بهره برداری فرهنگی اقتصادی از طرف صندوق رفاه اعضای هیأت علمی خریداری گردیده است، داشتند و برای مدیریت و حفاظت بهتر این اثر طرف مشورت مدیر عامل صندوق رفاه قرار گرفتند.