گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری وانجمن ایران شناسی ( شاخه خراسان رضوی) برگزار می کنند:
نشست علمی- پژوهشی بزرگداشت « ملاصدرا»(پیوندهای ادبیات و فلسفه)

سخنرانان:
 دکتر علی اکبر سام خانیانی( عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند):
«پیوندهای ادبیات وفلسفه»

 دکتر احمد خواجه ایم( عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری):
« ملاصدرا؛ ادیب یا فیلسوف؟»

 دبیر نشست:
– دکتر میلاد جعفر پور( عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری).

 سه شنبه ۳ خرداد۱۴۰۱ ساعت۸ شب

با همکاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران( شعبه خراسان). بنیاد فرهنگی زنده یاددکتر علوی مقدم و موسسه باغ موزه آداب و آیین کویر.
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg