گروه زبان و ادبات فارسی و گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری

با همکاری

انجمن ترویج  زبان و ادبیات فارسی ایران (شعبه خراسان) و شرکت باغ موزه آداب و آیین کویر

به مناسبت هفته درختکاری

برگزار می کند:

نشست علمی-پژوهشی واکاوی زیست بوم از دریچه فرهنگ

 

زمان: چهارشنبه – ۲۰ اسفند ماه ۹۹ – ساعت ۲۰

 

لینک ورود این نشست علمی:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg