به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید، بسیج اساتید و دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری نشست فرهنگی تاثیر دیپلماسی علم در آینده گفتمان مقاومت با سخنرانی دکتر غاده حب الله، دکترای استراتژی از دانشگاه سوربون فرانسه برگزار شد.