نشست مجازی هم اندیشی و بحث و تبادل نظر در خصوص بررسی مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور (دانشگاه های استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان) روز شنبه ۲۲ آذرماه با حضور دکتر جمشید اسماعیلی، مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، دکتر شاد، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر عمرانی منطقه ۹ کشور و مدیران عمرانی دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.