نشست مجازی مدیران عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور (دانشگاه های استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان) روز سه شنبه ۳ تیرماه ۹۹ با حضور دکتر جمشید اسماعیلی، مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، دکتر شاد، دبیر عمرانی منطقه ۹ کشور و مدیران عمرانی دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری به صورت ویدئوکنفرانس در بستر آموزش مجازی دانشگاه حکیم  برگزار شد.

طی این جلسه بحث و تبادل نظر درخصوص بررسی مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی، برنامه های آموزشی و نظارتی دبیرخانه در شرایط موجود و  تکمیل فرم های ۵۰ درصدی و اطلاعات فضاهای کالبدی دانشگاه ها صورت گرفت.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۹۳ دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور می باشد.