جلسه مسئولین اداره دارایی با فناوران مرکز رشد در پاتوق مرکز رشد یکشنبه ۱۴ آبان برگزار شد. در این جلسه که به منظور بحث و بررسی معافیت‌های مالیاتی برگزار شده است، مسئولان اداره دارایی با فناوران مرکز رشد به تبادل نظر و بحث درباره این موضوع پرداختند.

در این جلسه مسئولین اداره دارایی و فناوران مرکز رشد نقشه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص معافیت‌های مالیاتی ارائه کردند. هدف اصلی این جلسه بررسی امکانات و راهکارهایی بود که بتوانند فعالیت‌های فناورانه را ترویج داده و تشویق کنند.

معافیت‌های مالیاتی می‌توانند به عنوان یک ابزار مهم در حمایت از فناوری و نوآوری در کشور مورد استفاده قرار گیرند. این معافیت‌ها می‌توانند شامل تخفیف مالیات بر درآمد، تسهیلات مالی، تسهیلات گمرکی و سایر تسهیلات مرتبط باشند. در این جلسه، مسئولین اداره دارایی و فناوران مرکز رشد به بررسی و ارزیابی این معافیت‌ها پرداختند و راهکارهای جدیدی را مطرح کردند.
. این جلسه با هدف بهبود قوانین و مقررات موجود و ایجاد یک محیط حمایتی و مناسب برای رشد صنعت فناوری در سبزوار انجام شد.