نشست مشترکی با حضور معاون و مدیر دانشجویی و مدیر مرکز رشد دانشگاه و دو شرکت از مجموعه واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در حوزۀ معاونت دانشجویی برگزار گردید.


دکتر سهیلی فرد، مدیر مرکز رشد، هدف از برگزاری این جلسات را حمایت از واحدهای فناور از یک سو و کمک به رفع نیازهای دانشگاه با هزینه و انرژی کمتر از سوی دیگر بیان نمود و دکتر علیرضا انتظاری، معاون دانشجویی نیز از وجود تعاملات حوزه های مختلف دانشگاه با مرکز رشد ابزار خرسندی نموده و این امر را عامل رفع نیازهای دانشگاه دانست. وی همچنین برخی از نیازهای سالن غذاخوری دانشگاه را از جمله افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی و ساخت دستگاه خشک کن ظروف استیل برشمرده و پیشنهاد کردید در آینده نزدیک فهرستی از نیازهای این حوزه تهیه و جهت ارایۀ طرح ها و ایده ها فراخوان گردد.

      در ادامه سه طرح به شرح زیر از سوی شرکت های حاضر در جلسه ارائه گردید:
۱- طرح ساخت در بازکن کارتی در مجتمع های خوابگاهی توسط شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد.
۲- طرح کنترل هوشمند شدت نور نورافکن ها و چراغ های معابر و راهروها برپایۀ نرم افزار اندروید، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی توسط شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد.
۳ – طرح استقاده از لامپ های LED با قیمت مناسب، عمر طولانی و صرفه جویی در مصرف برق توسط هستۀ فناور به نمایندگی مهندس سعیدی.
در خاتمه محمدابراهیم رحیم زاده، مدیر دانشجویی دانشگاه، ضمن جمع بندی مذاکرات صورت گرفته، اظهار داشت، پس از بررسی دقیق این طرح ها و برآورد هزینه و برآورد و نحوۀ اجرای آنها، جلسه ای دیگر جهت بررسی جزییات کار با شرکت های حاضر تشکیل گردد.