نشست مشترک دانشگاه‌ حکیم‌سبزواری با مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با هدف امکان‌سنجی و شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری دوجانبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر نیاز کشور بر انجام پژوهش‌های تقاضا محور در جهت حل مشکلات جامعه، گفت: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین دانشگاه خراسان رضوی ظرفیت بسیار مناسبی در جهت انجام پژوهش های مورد نیاز ارگان های مختلف از جمله آموزش و پرورش را دارد.

  

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی با اشاره به فعالیت های جامعه محور دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی و الهیات به عنوان قدیمی‌ترین دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری، افزود: ظرفیت های این دانشکده ها پاسخگوی نیازمندیهای حوزه علوم انسانی در تمامی ارگان ها از جمله آموزش و پرورش است.

 دکتر باقری نیا، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این نشست به بیان دغدغه‌های اعضای هیات علمی و پژوهشگران این دانشکده در جهت انجام پژوهش های کاربردی پرداخت.

پس از بیان نظرات اعضای هیئت علمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیازمندی های این نهاد را انجام پژوهش های سازمانی و همکاری در تقویت توانمندی های نیروی انسانی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقشه راه توسعه کشور توسط دانشگاه‌ها تبین می شود و نیروی انسانی در آموزش و پرورش تربیت می شود، لذا هماهنگی و همکاری این دو سازمان نقش بسیار مهمی در توسعه کشور خواهد داشت.

گفتنی است در پایان نشست مصوب شد با انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه و سازمان آموزش و پرورش مقدمات برگزاری جلسات تخصصی بین کارگروه های آموزش و پرورش  و گروه های آموزشی دانشگاه فراهم شود تا به صورت عینی مسائل آموزش و پرورش به دانشگاه ها ارجاع و در جهت رفع مسائل اقدام شود.