در نشست مشترک دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه با مهندس محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران راهکارهای گسترش همکاری های مشترک در حوزه ارتباط با صنعت به ویژه  فرصت های مطالعاتی با صنایع و اجرای تفاهم نامه های مشترک بررسی شد.