نشست دکترمولوی، رئیس دانشگاه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و نماینده سبزوار در مجلس با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برگزار شد.

در نشست مهندس سبحانی فر، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی به همراه روسای دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و حکیم سبزواری با دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، وضعیت کمی و کیفی واحدهای علمی حوزه ی انتخابیه مطرح و با توجه به ظرفیت این دو مرکز دانشگاهی در منطقه، با درخواست راه اندازی دو مرکز نوآوری موافقت گردید و اعتباری به میزان ۱۰ میلیارد ریال، به هر کدام از این مراکز تخصیص یافت.

همچنین در این نشست از دکتر ستاری جهت سفر به سبزوار در فرصت های پیش رو دعوت به عمل آمد که این دعوت مورد پذیرش ایشان قرار گرفت.