جلسه مشترک بین دکتر حسین عوضوردی مدیر HSE و سرپرست واحد آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار با دکتر حسینی رئیس و اعضای مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری پیرامون بررسی راهکارهای افزایش تعاملات و همکاری های مشترک برگزار شد.


ریاست مرکز پژوهشی هدف از این نشست را بررسی زمینه های موجود برای افزایش ارتباط میان دانشگاه حکیم سبزواری با شهرداری و شورای اسلامی شهر در موضوعات و حیطه های مورد علاقه با عنایت به وجود اعضای هیات علمی توانمند در دانشگاه در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، معماری، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و آبخیزداری، عمران، حمل و نقل و ارتباطات و … عنوان نمودند.
دکتر عوض وردی نیز با اظهار تمایل نسبت به گسترش همکاری های فی مابین دانشگاه و شهرداری، بر تاکید شهردار محترم سبزوار جناب آقای رجب زاده و مشاور ایشان آقای احسان فرجام طلب بر ضرورت همکاری بیشتر بین شهرداری و دانشگاه به ویژه با عنایت به تفاهم نامه موجود فی مابین دو طرف اشاره نمودند.


ریاست مرکز پژوهشی اظهار کردند که مرکز پژوهشی درکمک به تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی شهرداری سبزوار در حوزه های مختلف در راستای ارتقای مدیریت شهری با محوریت مدیریت پژوهش محور آمادگی دارند. پیشنهاد تدوین سند توسعه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری سبزوار و هم چنین برگزاری نشست های تخصصی در حوزه های مورد علاقه طرفین و مباحث مربوط به ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح های توسعه شهری از دیگر پیشنهادهایی بود که در این رابطه مطرح گردید.
رئیس مرکز پژوهشی هم چنین اظهار داشت، اخیرا نامه ای در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری برای انجام ملاقات حضوری اعضای مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه با شهردار و مدیران شهرداری به شهرداری سبزوار تقدیم شده است که منتظر پاسخ برای انجام این نشست هستیم.