به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، جلسه ای در روز سه شنبه ۱۴ تیرماه، بین  نعدادی از مدیران حوزه معاونت پژوهشی و مدیر عامل و تعدادی از مهندسین شرکت کابل خودرو برگزار و طرفین به بحث تبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش همکاری های دانشگاه و شرکت کابل خودرو سبزوار پرداختند.

در ابتدا دکتر حاجی آبادی معاون پژوهشی دانشگاه به معرفی توانمندی های دانشگاه پرداختند و با بیان تعدادی از پروژه هایی که اعضای هیات علمی با شرکت ها و سازمان های بزرگی همچون صنایع دفاعی کشور، شرکت ملی گاز ، شرکت ملی نفت و در منطقه شرکت هایی مثل سیمان سبزوار،ماشین های الکتریکی جوین و … آمادگی کامل دانشگاه را جهت همکاری و برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی و سخت افزاری شرکت کابل خودرو اعلام داشتند.

در ادامه مهندس کلاته عربی مدیر عامل شرکت کابل خودرو ضمن تشکر از حضور مسئولین دانشگاه در شرکت کابل خودرو با بیان اینکه این شرکت ۷۰ درصد نیاز ایرانخودرو را در حوزه کابل وشیشه بالابر تامین می کند، بحث بومی سازی و بروز رسانی دستگاه ها در این صنایع را یکی از مهمترین برنامه های پیش رو شرکت کابل خودرو برشمردند و تاکید کردند که بدون حضور دانشگاه در صنعت و استفاده از ظرفیت دانشگاه این اهداف دست نیافتنی هستند.

همچنین تعدادی از مهندسین قسمت های مختلف شرکت به بیان مشکلات موجود در خط تولید پرداختند و مقرر شد جلسات تخصصی سرپرستان خطوط تولیدی با اعضای هیات علمی گروه های مختلف جهت عارضه یابی و حل مشکلات تشکیل شود.