نشست مشترک روسا و هیات رئیسه دانشگاه های حکیم سبزواری و دانشگاه نیشابور با هدف تقویت همکاری های دوجانبه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه برگزار شد، دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن اشاره به سابقه تعاملات دوجانبه دو دانشگاه طی سال های گذشته به نتایج مفید حاصل این تعاملات اشاره کرد و افزود: تجربیات سازنده و مفیدی از جلسات مشترک حاصل شده است و امیدواریم بتوانیم در حوزه های مختلف از این تجربیات استفاده نماییم.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه به معرفی ظرفیت های آموزشی، علمی و پژوهشی این دانشگاه پرداخت و با تاکید بر ضرورت انتقال و تبادل تجربیات و گسترش همکاری های علمی متقابل گفت: ظرفیت ها و پتانسل های خوبی در مباحث علمی، فرهنگی و پژوهشی در هر یک از دانشگاه ها وجود دارد و مطمئناً انتقال این تجربیات می تواند کمک خوبی به این دو نهاد علمی نماید.

دکتر رحمانی دوست رئیس دانشگاه نیشابور نیز در این جلسه ضمن تقدیر از میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری به بیان تاریخچه کوتاهی از تاسیس این دانشگاه اشاره کرده و روند توسعه و همچنین دستاوردهای دوره مدیریتی خود و برنامه های پیش روی دانشگاه نیشابور را بیان کرد.

رئیس دانشگاه نیشابور، به نقش سازنده همکاری های متقابل دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد انتقال تجربیات در سطوح معاونین و مدیران بتواند به توسعه و پیشرفت همه جانبه دانشگاه ها کمک نماید.

در ادامه این نشست معاونین و اعضای هیات رئیسه دو دانشگاه ضمن معرفی و تشریح دستاوردها و فعالیت های حوزه های تحت مدیریت خود به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات و تبادل تجربیات خویش پرداخته و بر ضرورت تبادلات دوجانبه تاکید کردند.