معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری با هدف تبیین وضعیت فعلی نشریات، و دریافت نقطه نظرات اعضای هیات علمی متخصص در حوزه نشریات، جلسه ای مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۸ در محل سالن سازمان مرکزی دانشگاه برگزار کرد.

ابتدای جلسه مدیر محترم پژوهشی دانشگاه گزارشی از وضعیت کلی نشریات را مطرح کردند و همچنین به بحث اقدامات توسعه ای جهت ارتقا نشریات فعال و برنامه ریزی برای نشریات راکد و نوپا پرداختند.
در ادامه دکتر خوش‌سیما معاون پژوهشی دانشگاه ضمن تأکید بر نقش نشریات علمی در ارتقائ بهره‌وری و کاربردی شدن دستاوردهای علمی، پذیرای دغدغه‌ها و پیشنهادات عوامل اجرایی نشریات دانشگاه در راستای افزایش کیفیت و استانداردسازی نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه بودند.
همچنین در خلال جلسه ارکان اجرایی و علمی نشریات، مطالبات و پیشنهادات سازنده خود را به سمع کارشناسان نشریات و حضار رساندند.
امید است با حمایت همه جانبه دانشگاه در جهت توسعه نشریات، شاهد اعتلای جایگاه علمی دانشگاه حکیم سبزواری باشیم.