نشست معرفی  توانمندی های دانشگاهی شهرستان سبزوار به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست با حضور دکتر بینش رییس آموزش و پرورش،دکتر حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری،مسولین دانشگاه های شهرستان و مشاورین و دست اندرکاران در انتخاب رشته داوطلبین کنکور شنبه ۱۶مرداد ماه ساعت ۹ صبح درسالن امفی تاتر دانشکده نفت برگزار می شود.