معاون و مسئولان حوزه پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری نشست های مشترکی را با رئیس دانشگاه علوم رضوی، مدیر بنیادپژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و معاون سازمان تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار کردند.

مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی گفت: در این جلسات ضمن تشریح پتانسل ها و ظرفیت های دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص راهکارهای افزایش ارتباطات و همکاری های متقابل بحث و تبادل نظر شد.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی با اشاره به ایجاد فضای تعاملی مثبت و استقبال مسولین نهادهای مذکور در جهت همکاری مشترک با دانشگاه، افزود: در نشست با دکتر وحدنی رئیس دانشگاه علوم رضوی زمینه های انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم رضوی در راستای همکاری های متقابل در بحث طرح های پژوهشی، نشریات و برگزاری کرسی های علمی و پژوهشی بررسی و توافقات اولیه برای امضای تفاهم نامه بدست آمد.

وی ادامه داد: همچنین در نشست با مدیر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رایزنی بسیار خوبی جهت انعقاد قراداد پژوهشی مشترک با این بنیاد صورت گرفت.

مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در جلسه مشترک مسولین و استادان دانشگاه با معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نیز گسترش همکاری های فرهنگی به خصوص در حوزه طراحی فناوری های فرهنگی و ترویج فرهنگ زیارت در بین اقشار جامعه به ویژه دانشجویان بررسی و بر لزوم گسترش همکاری های متقابل تاکید شد.