با برنامه ريزي دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حكيم سبزواري و با حضور دكتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه،جمعي از اعضاء هيات علمي ،مسئول شوراي سياستگذاري ژئو پارك سبزوار در دانشگاه و شخصيتهاي علمي و اجتماعي و به ميزباني مهندس صادقي شهردار ششتمد و تعدادي از متخصصين و علاقمندان بومي شهرستان ،موضوع شناسايي و معرفي تعدادي از ژئو سايتهاي مستعد اين شهرستان براي انجام مطالعات جامع علمي از طرف دانشگاه به منظور معرفي ژئو پارك منطقه غرب خراسان و ثبت ان در سازمان يونسكو در بازديد يك روزه اي از اين شهرستان به انجام رسيد. در اين سفر در ابتدا سايت ژئو لوژي و فسيل شناسي،تپه تاريخي،قلعه تاريخي،موضع تاريخي اقامه نماز حضرت جوادالائمه(ع)،اب انبار تاريخي حوض مرغ،ارامگاه ابوالحسن بيهقي (ابن فندق)،جذابيتهاي اكوتوريسم منطقه،دره رودخانه و باغات مستعد توسعه گردشگري مورد بازديد قرار گرفت و سپس در جلسه اي صميمانه موضوع اغاز مطالعات جامع علمي ژئو پارك غرب خراسان و اولويت شناسايي كامل علمي ژئو سايتهاي شهرستان ششتمد به عنوان بخشي از منطقه غرب استان به تفصيل مورد بحث طرفين قرار گرفت در اين جلسه دكتر اسدي و هيات همراه ضمن تقدير و تشكر صميمانه از ميزباني شهرداري و مردم شريف منطقه،به همت قطعي دانشگاه در انجام مطالعات تاكيد و اعلام نمودند اين اقدامات با محوريت دانشگاه ، نيازمند تعامل و همگرايي همه مردم و مسئولين براي تحقق اهداف توسعه اي دراز مدت اين طرح براي پيشرفت منطقه دارد.
مهندس صادقي شهردار ششتمد نيز ضمن استقبال از تحقق اهداف اين طرح امادگي كامل شهرداري و مردم منطقه براي كمك به اين طرح را اعلام نمودند.
لازم به ذكر است دانشگاه حكيم سبزواري با كمك همه علاقمندان موضوع در منطقه غرب خراسان رضوي،زمينه سازي انجام مطالعات علمي و عملي ژئو پارك سبزوار را در دستور كار خود قرار داده و با شناسايي حداقل ٢٥ ژئو سايت مستعد منطقه و انجام طرح جامع مطالعات ان به منظور ثبت ژئو پارك در سازمان جهاني يونسكو اميدوار است با محوريت توانمند سازي جوامع محلي در غرب استان ،يكي از افقهاي ارزشمند حوزه توسعه پايدار با تاكيد بر توسعه گردشگري را محقق نمايد