نشست هم اندیشی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار با رئیس و معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری صبح امروز برگزار شد.

گفتنی است رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار پیش از این نشست با حضور در تالار بیهقی دانشگاه، دقایقی در نشست تخصصی خواجه نظام الملک شرکت کردند سپس با همراهی رئیس و معاون اداری مالی دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کوتاهی از دانشگاه داشتند.