نشست بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات علمی، معاونین آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که به دعوت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی و فناوری و با حضور تعداد زیادی از اعضاء هیات علمی دانشگاه، طرفین به بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه پرداختند.

گفتنی است که دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه نیز در این جسله حضور یافتند و مسائل آموزش و پژوهشی دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند.

photo_2017-01-02_07-49-42 photo_2017-01-02_07-50-09 photo_2017-01-02_07-49-48 photo_2017-01-02_07-49-55 photo_2017-01-02_07-50-12 photo_2017-01-02_07-50-18 photo_2017-01-02_07-50-25 photo_2017-01-02_07-50-33 photo_2017-01-02_07-50-41 photo_2017-01-02_07-50-52