با هدف بررسی راهکارهای همکاری های دوجانبه  و تقویت ارتباطات، نشست اعضای هیات علمی گروه حقوق و فقه مبانی حقوق اسلامی با رئیس دادگستری شهرستان سبزوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این نشست اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری به بیان توانمندی ها و ظرفیت های آموزشی وپژوهشی دو گروه حقوق و فقه در خصوص انجام پژوهش های کاربردی و جامعه محور پرداختند.

در ادامه نشست، رئیس دادگستری شهرستان سبزوار با استقبال از اعلام همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، نیازهای حوزه خود را حول دو محور تبادل اطلاعات علمی بین دو دستگاه  از طریق گروه های حقوق وفقه  و تعیین اولویت های پژوهشی با توجه به شبهات وابهامات حقوقی در پرونده های قضایی  و همچنین همکاری در جهت تامین نیرو های انسانی ازطریق جذب نخبگان دانشگاهی بخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد در شوراهای حل اختلاف در جهت تقویت این نهاد مطرح کرد.

گفتنی است در پایان نشست مقرر شد، جهت اجرایی کردن توافقات به عمل آمده در نشست، جلسات منظم و مستمر حول محور مسائل و موضوعات علمی و نیازهای پژوهشی بین دو طرف برگزار شود.