نشست هم اندیشی جهت بررسی مشکلات روستایی و شهری سبزوار با حضور دکتر محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه، رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری، مسئولینی از بخشداری مرکزی و دهیارهای روستاهای بخش مرکزی به میزبانی دانشکده جغرافیا برگزار شد.