نشست هم اندیشی و بحث و تبادل نظر حوزه معاونت اداری مالی با کارکنان دانشگاه(اعضای محترم غیر هیات علمی) با حضور ریاست دانشگاه، برگزار شد.

photo_2017-01-07_07-46-21

به گزارش روابط عمومی در این نشست که به دعوت معاونت اداری و مالی و با حضور تعداد زیادی از کارکنان محترم دانشگاه برگزار شد، طرفین به بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل اداری و مالی دانشگاه پرداختند.photo_2017-01-07_07-46-30

گفتنی است دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه نیز در این جسله حضور یافتند و مسائل را مورد بررسی قرار دادند.

photo_2017-01-07_07-45-50

photo_2017-01-07_07-45-41

photo_2017-01-07_07-45-36

photo_2017-01-07_07-45-10

photo_2017-01-07_08-17-24