نشست هم اندیشی درخصوص کاشت، احیا و حراست از تاغ زارهای سبزوار با حضور معاونت عمرانی فرماندار ویژه، رییس، مسئولین و جمعی از اساتید دانشگاه حکیم سبزواری، روسای ادارات محیط زیست و منابع طبیعی، سمن ها، خیرین و هیاتهای ورزشی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزارشد.


در این نشست مقررشد بنیادی تحت عنوان «بنیاد تاغ»بمنظور گسترش تاغ زارهای اطراف سبزوار تاسیس شود.