نشست دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با مدیریت پسماند شهرداری سبزوار با هدف بررسی راهکارهای تعامل و همکاری بیشتر دانشگاه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه دکتر احسانی سرشت به معرفی توانمندی های دانشگاه و چند نمونه از همکاری های موفق دانشگاه را با صنایع بزرگ شهرستان پرداخت و بر آمادگی دانشگاه برای کمک به شهرداری علی الخصوص سازمان مدیریت پسماند در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه و شهرداری سبزوار تاکید کرد.

در ادامه مهندس ناطقی ضمن ارائه گزارشی در مورد سازمان مدیریت پسماند، مشکلات و معضلات این سازمان را که می توان با استفاده از ظرفیت دانشگاه حل نمود را بیان کرد. در ادامه تعدادی از اعضای هیات علمی و شرکت های فعال در زمینه پسماند مستقر در مرکز رشد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.