نشست  هم تندیشی رئیس، معاون دانشجویی و مدیر دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری با اعضای شورای سیاستگذاری انجمن خیریه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در ابتدای این نشست بااشاره به اینکه امروز انجمن خیزیه دانشگاه جزء فعالترین انجمن های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری ی باشد، گفت:هدف اصلی انجمن خیریه کمک کردن به دانشجویانی که بضاعت مالی دارند نیست، بلکه انجمن خیریه دانشجویی باید در راستای ارائه راهکار و ایجاد کارآفرینی برای دانشجویان بی بضاعت حرکت کند.
دکتر حدادنیا با اشاره به اینکه انجمن خیریه باید روش های مدرن جهت کارآمد شدن فعالیت های خود سود ببرد، تصریح کرد: امروز و با پیشرفت هایی که در همه حوزه ها به وجود آمده نباید با نگاه سنتی به دنبال رسیدن به اهداف خود باشیم.yuioo
وی فرهنگ سازی و بالابردن سطح آگاهی دانشجویان را از دیگر وظایف انجمن های دانشجویی برشمرد و یادآور شد: هر ارگان و نهادی برای تاثیر گذاربودن و موفقیت در روند فعالیت های خود نیاز به نهاده سازی و ساختارمند شدن دارد، با توجه به پتانسیلی که در اعضای انجمن سراغ دارم ، امیدوارم  با ساختارمند کردن فعالیت های انجمن در جهت ساختارهای مصوب حرکت کنید که بی شک این حرکت ساختارمند سبب خواهد شد در آینده نزدیک کارهای بزرگی را  ازانجمن خیریه دانشجویی شاهد باشیم.
werer
در این نشست اعضای شورای سیاست گذاری انجمن خیریه دانشگاه طی سخنانی به تشریح عملکرد یکساله خود در انجمن پرداختند و سپس دو طرف به بحث و تبادل نظر و  ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای سطح فعالیت های انجمن خیریه دانشجویی  دانشگاه پرداختند.
در انتهای این نشست از قالیچه بافته شده توسط اعضای انجمن خیریه دانشگاه که برای صرف امور خیریه بافته شده بود در دفتر ریاست رونمایی شد.

xxcv  uyy