دکتر علی اصغر مولوی ظهر امروز طی نشست مشترکی با محمد اورعی کریمی رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی داشت. در این نشست در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در این نشست ۷۵۰ جلد کتاب اهدایی از سوی دانشگاه حکیم سبزواری به کشورافغانستان به ایشان تحویل شد.