نشست هم اندیشی رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با شهرداران شهرهای استان های خراسان رضوی و شمالی در راستای برگزاری بهینه همایش ملی “بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران” ( با تاکید بر تجربه سبزوار) در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در سخنان خود در این نشست در زمینه همکاری های بین دانشگاه و شهرداری ها توضیحاتی ارائه نمود، سپس دکتر سیاوش پور، معاون اداری و مالی، دکتر فرزی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه و مهندس کوشکی، شهردار سبزوار نیز در سخنرانی های جداگانه ای با اشاره به اهمیت موضوع بازآفرینی شهر،به بیان تجربیات شهر سبزوار در این حوزه پرداختند و بر فراهم آرودن زمینه ارتباط هر چه بیشتر شهرداری ها و محیط های دانشگاهی در راستای حل مسائل شهری تاکید نمودند.

دکتر محمد جواد صفایی دبیر همایش ملی “بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران در حاشیه این نشست به روابط عمومی دانشگاه گفت: قرار است تجربیات بازآفرینی شهری غیرکلان شهرهای کشور و سبزوار در طی روزهای ۸ و ۹ اسفندماه در همایش ملی “بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران ارائه خواهد شد.

وی افزود: در گردهمایی امروز که با هماهنگی دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر و همفکری با شهرداران استان های خراسان در جهت حسن برگزاری همایش بازآفرینی شهری و کارگاه های جانبی همایش، از شهرداران جهت حضور در این مراسم نیز دعوت به عمل آمد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین در این نشست توافقاتی در زمینه هدایت پایان نامه های دانشجویان دانشگاه در جهت حل مسائل شهرهای منطقه صورت گرفت.

دکتر صفایی اظهار داشت شهرداران و نمایندگانی از شهرداری های گناباد، نیشابور، بجستان، بردسکن، خلیل آباد، سلطان آباد، شیروان، ششتمد، داورزن، چناران، تربت جام، کاشمر، سبزوار و دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی در این نشست حضور داشتند.