نشست هم اندیشی رئیس و هیات رئیسه دانشگاه با دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد