نشست هم اندیشی رئیس و هیات رئیسه دانشگاه کاشمر با دکتر زنگنه اسدی رئیس و دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه برگزار شد. در این نشست که با هدف تعامل هر چه بیشتر دو دانشکاه برگزار شد، مسائل مربوط به دو طرف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.