شفیق شرق رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان به همراه دکتر مولوی رییس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر فرزی مدیر دفتر همکاری های علمی بین الملل و دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست دانشگاه در نشستی صمیمی با دانشجویان اتباع کشور افغانستان  دانشگاه حکیم سبزواری حضور یافت.

در این نشست که با استقبال گسترده دانشجویان اتباع کشور افغانستان همراه بود، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری  با اشاره به جایگاه ملی و رتبه بین المللی این دانشگاه، به بیان توانمندی ها و پتاسیل دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین قطب علمی شرق کشور پرداخت.

دکتر مولوی در ادامه به پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور اشاره و بر ارتباطات و همکاری های علمی و آموزشی متقابل تاکید کرد.

 

 رایزن فرهنگی کشور افغانستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری های علمی و فرصت های فراهم شده توسط این دانشگاه به منظور تحصیل دانشجویان افغان، در زمینه گسترش همکاری های علمی، آموزشی و تحصیلی بین ایران و افغانستان و فرصت ها و پتانسیل های موجود در این زمینه با توجه به حسن همجواری و همزبانی دو کشور مطالبی را بیان کرد.

در ادامه دکتر فرزی، مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری نیز ضمن بیان زمینه های همکاری های بیشتر دو کشور در حوزه دانشگاهی بر جذب دانشجویان اتباع کشور افغانستان در دانشگاه حکیم سبزواری به دلیل همجواری و همزبانی و وجود مشترکات فرهنگی بین دو کشور  تاکید کرد.

در بخش بعدی این نشست دانشجویان اتباع دانشگاه حکیم سبزوای به بیان مسائل و درخواست های خود پرداختند و رایزن فرهنگی کشور افغانستان نیز اعلام کرد درخواست های دانشجویان بررسی و رسیدگی خواهد شد.