در راستای تبیین برنامه های سال ارتقاء آموزش در دانشگاهT نشست هم اندیشی با حضور رییس ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روسای دانشکده ها و مسوولان و کارکنان حوزه آموزش در آموزش کل و آموزش دانشکده ها برگزار گردید.

در این جلسه بیان دیدگاه های مجموعه آموزشی دانشگاه در خصوص سال ارتقاء آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.