نشست مشترک اعضای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با شهردار سبزوار، رئیس شورا و اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد .

در این نشست پس از ارائه گزارش دستاوردهای جوانان فعال مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری نظرات، اقدامات و فعالیت های آنها استماع و نهایتا شهردار و اعضای شورا بر چگونگی لزوم حمایت از این جوانان خلاق و آینده ساز کهن شهر دیار سربداران نکاتی را بیان کردند.

 همچنین مقرر شد تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری، شورا و مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری منعقد گردد تا از دستاوردها و ایده های آنان در مباحث شهری استفاده شود.

 قابل ذکر است جوانان فعال مرکز رشد حکیم سبزواری با ارائه برنامه ها در زمینه مبلمان شهری ، آبیاری هوشمند فضای سبز ، هوشمند سازی ترافیک شهری ، پسماند و تفکیک زباله ، تجهیزات هوشمند شهری در مدیریت شهری و …. ارائه گزارش دادند.

منبع: سایت شهرداری سبزوار