نشست هم اندیشی مدیران و مسئولین ادارات شهرستان سبزوار و فناوران مرکز رشد، توسعه و انتقال تکنولوژی با حضور معاون محترم ، مدیر مرکز رشد و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای همکاری ادارات سبزوار با شرکت ها و فناوران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، رئیس اداره کار و امور اجتماعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، معاون سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سبزوار و مهندس دسترس کارشناس جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ادارات شهرستان حضور داشتند.

رییس اداره کار شهرستان در این نشست آمادگی خود را جهت هماهنگی بازدید فناوران از کارخانه های تولیدی ایرانی و خارجی که در ایران دایر هستند (به درخواست فناوران مرکز رشد) اعلام کرد.

همچنین معاون سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری از  سازمان عمران و بازآفرینی  شهرداری جهت واگذاری برخی طرح های شهرداری به فناوران مرکز رشد خبر داد.
در ادامه معاون فنی اداره کشاورزی نیز ضمن بیان برخی از مسائل در حوزه کشاورزی شهرستان آمادگی واگذاری برخی طرح ها به فناوران مرکز رشد و یا انتعقاد تفاهم نامه با مرکز را اعلام کرد. همچنین رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نیاز مبرم شهرستان به متخصصان حوزه مدیریت بازرگانی درخواست اضافه شدن رشته مدیریت بازرگانی را در رشته های دانشگاه حکیم سبزواری را مطرح نمود، همچنین امید بخش از آمادگی اداره صنعت و معدن شهرستان جهت هرگونه همکار ی با فناوران و تسهیل صدور پروانه بهره برداری برای فناوران مرکز رشد خبر داد.

در پایان جهت تسریع امور اداری فناوران از ادارتی که فناوران با آنها بیشتر سرو کار دارند نمایندگانی به عنوان رابط اداره با مرکز رشد معرفی شدند، همچنین مقرر گردید سامانه ای در شهرستان جهت اعلام تقاضاهای فنی ادارا ت و بارگزاری نمونه پروپزال مورد تایید همان اداره ثبت گردد که فناوران با مراجعه به آن سامانه و تکمیل پروپزال آمادگی خود را جهت عقد قراداد با آن اداره را اعلام نمایند .

.