نشست هم اندیشی دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و دکتر شهابی کاسب رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر مدبر رییس فدراسیون جهانی کشتی چوخه با هدف بررسی  برگزاری مجمع جهانی، همایش علمی بین المللی و مسابقات بین المللی کشتی چوخه  در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

گفتنی است پیش از این نشست دکتر مدبر رییس فدراسیون جهانی کشتی چوخه با همراهی دکتر شهابی کاسب در بازدیدی میدانی از امکانات و تجهیزات دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.