نشست هم اندیشی مسئولین دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه

در راستای سلسله جلسات و نشست های دوره ای ریاست محترم دانشگاه با مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشکده ها، روز دوشنبه ۲۲ دیماه، در دانشکده علوم پایه با حضور جمع مزبور، مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی و … مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

کمبود تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، کمبود تکنیسین و متخصصان در آزمایشگاه های دانشکده، هزینه بالای تعمیرات و نگهداری تجهیزات و دستگاه ها، برخی مشکلات آموزشی و دانشجویی و کمبود اعتبارات مالی در حوزه امور پژوهشی از جمله مواردی بود که اساتید دانشکده مطرح نمودند.

.

                                                                  DSC01674(FILEminimizer)

.

 رئیس دانشگاه نیز پس از استماع نکته نظرات و در پاسخ به مباحث مطرح شده، گفت:

” در یک رویکرد کلی مسائل و عملکرد دانشگاه ها در حوزه های مختلف مبتنی بر ۳ بخش عمده سیاست های کلی کشور، سیاست های وزارت علوم و  سیاست های داخلی دانشگاه ها باید مد نظر قرار گیرد که هر یک به تبع دیگریست، به عنوان مثال سیاست های دولت و بخصوص وزارت علوم در دوره های مختلف تغییرات عمده نموده، چنانچه در دوره ای بیشتر بر توسعه کمی و افزایش دانشگاه ها استوار بوده و در حال حاضر بیشتر بر رشد و توسعه کیفی و مبتنی بر تحقیق و پژوهش استوار است و بر همین مبنا سیاست های دانشگاه نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.”

دکتر حدادنیا با اشاره به سرانه بالای دانشگاه حکیم که جزو رده های بالای جدول سرانه دانشگاه ها قرار دارد، افزود:

” بنا به همان تصمیماتی که در دوره های گذشته اتخاذ شده است، ما در دانشگاه با سرانه بسیار بالایی روبرو هستیم و این در حالی است که در حال حاضر باید بیشتر بر حوزه توسعه کیفی بر مبنای گسترش تحقیقات و پژوهش ها عمل نماییم و در همین راستا علیرغم تنگناهای مالی شدید در سال جاری، تنها حوزه ای که افزایش بودجه قابل توجهی داشته است صرفاً حوزه پژوهش و فناوری بوده است.”

.

                                                              DSC01675(FILEminimizer)

.

رئیس دانشگاه همچنین با اشاره به جایگاه مطلوب دانشکده علوم پایه و اعضای هیأت علمی آن از لحاظ تولید علم، نشر مقالات علمی در مجلات و پایگاه های داخلی و بین المللی و کیفیت آموزش، اظهار امیدواری کرد که با تلاش های گسترده ای که مسئولان در افزایش بودجه دانشگاه در سال آتی داشته اند، با اختصاص آن از طرف وزارت متبوع بتوان بخشی از مشکلات جاری دانشگاه و دانشکده ها را جبران نمود.

همچنین شایان ذکر است که در پایان این نشست صمیمی و مطابق رویه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر انتخاب رؤسای دانشکده ها از طریق اخذ آرای مستقیم اعضای هیأت علمی، انتخاب رئیس دانشکده علوم پایه با توجه به کسب آرای مساوی توسط ۲ نفر از همکاران عضو هیأت علمی، به تشخیص و انتخاب ریاست محترم موکول گردید.