نشست هم اندیشی معاونت اداری و مالی با اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.

photo_2017-01-04_07-58-01

معاون اداری و مالی دانشگاه در این نشست با اشاره به اینکه رشد بودجه خوبی در سال ۹۵ داشته ایم، گفت: در برخی از حوزه ها متوسط رشد بودجه ما از متوسط رشد وزارت بیشتر بود.

دکتر عبدالرحیم عسکری افزود: در بحث رفاهی اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر قابل توجه بوده است و در باب تسهیلات رفاهی و خدمات بیمه ای به اعضای هیات علمی و کارکنان جزء دانشگاه های برتر کشور هستیم.

وی تصریح کرد: در بخش تسهیلات بانکی با رایزنی های صورت گرفته با بانک تجارت میزان تسهیلات بانکی رشد چشمگیری داشته است و هم اکنون با حدود ۱۳۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی در بخش های گوناگون در خدمت کارکنان هستیم.

دکتر عسکری ادامه داد: ستاد رفاه دانشگاه در حال پیگیری جهت اختصاص زمین به اعضای هیات علمی فاقد مسکن است.

معاون اداری و مالی دانشگاه تاکید کرد: صرف جویی و هوشمندسازی تاسیسات و تصحیح الگوی مصرف انرژی در تمامی حوزه ها در دستور کار این معاونت است.

photo_2017-01-04_07-57-37

وی با اشاره به اینکه در بحث مالی کلیه حوزه ها از سال ۹۴ انقلاب بزرگی در دانشگاه رخ داده است و در جهت استقلال مالی کلیه حوزه های دانشگاه مراکز هزینه ۱۷ گانه شکل گرفت، یادآور شد: در سال ۹۵ این استقلال مالی به صورت عملی در دانشگاه پیاده شد که نتایج مثبت این مستقل کردن حوزه ها از نظر مالی را به خوبی می توان در دانشگاه احساس کرد.

دکتر عسکری تغییر نظام مالی در دانشگاه حکیم سبزواری از ابتدای سال جاری از نظام حسابداری نقدی، به نظام مالی تعهدی را  تحول بسیار خوبی اعلام کرد که توسط حوزه مدیریت امور  مالی  صورت گرفت.

وی افزود: بکارگیری روش کارآمد حسابداری و تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی دردانشگاه حکیم سبزواری توسط دیوان محاسبات استان خراسان بعنوان الگویی به دستگاههای اجرایی استان معرفی شد.

دکتر عسکری یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها را  درآمدهای اختصاصی و منابع این درآمدها عنوان کرد و گفت: سیاست کلی وزارت علوم این است که دانشگاه ها وابستگی مالی خود به دولت را کم کنند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در کورس رقابت با دانشگاه های مطرح کشور باقی بمانیم و در رتبه بندی دانشگاه ها وضعیت خود را ارتقاء دهیم باید تلاش و عزم جدی خود را بر روی افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه متمرکز کنیم.

دکتر عسکری با تاکید بر اینکه درآمدهای اختصاصی دانشگاه در چند بخش خلاصه می شود، تصریح کرد:  بخشی  از این درآمدها مربوط به قراردادهای ارتباط با صنعت و کارهای پژوهشی است، بخشی مرتبط به خدمات آموزشی است و بخشی نیز مربوط به خیرین است.

 وی یادآور شد: اساتید و اعضای هیات علمی می توانند کمک بسیاری به استقلال مالی دانشگاه ها بکنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه فرهنگ سازی خوبی در شهرستان در جهت کمک خیرین به آموزش عالی نشده است و کمک خیرین شهرستان متمرکز بر فعالیت های خیریه آموزش و پرورش است و نیاز است در این زمینه فرهنگ سازی شود.