دومین نشست راهبردی هیات امناء و هیات مدیره موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه با رئیس و مسولان دانشگاه حکیم سبزواری با هدف بررسی راه های همکاری این موسسه در ایجاد فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی در دانشگاه حکیم سبزواری از جمله ساخت سالن مطالعه دختران، ظهر امروز در سالن اجتماعات دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مسولان موسسه حامیان آموزش یار حیات طیبه به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این موسسه در بحث ایجاد فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی پرداختند و با تاکید بر لزوم مشارکت خیرین در حوزه آموزش عالی آمادگی خود را جهت همکاری با دانشگاه از جمله نهایی شدن ساخت سالن مطالعه دانشجویان دختر در خوابگاه بهار دانشگاه حکیم سبزواری اعلام نمودند.

در ادامه نشست رئیس حکیم سبزواری بر بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان به تقویت و گسترش زیرساخت‌های دانشگاه ها تاکید کرد.

دکتر مولوی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور حضور خیرین در آموزش عالی یک ضرورت است.

وی ادامه داد: در همین راستا دانشگاه حکیم سبزواری از سال گذشته بورس های خیرین را برای دانشجویان کارشناسی راه اندازی کرده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این نشست از خیرین حامی علم و فناوری درخواست کرد، علاوه بر ساخت و سازهای دانشگاهی که امری بسیار لازم و خدا پسندانه است، در اموری همچون علم آفرینی و کارآفرینی نیز بیش از پیش همت گمارند.

دکتر سیاوش پور با اشاره به اینکه کمک خیرین به آموزش عالی می تواند به بستر بهبود معیشت مردم شهرستان تبدیل شود، اظهار داشت: به طور مثال همکاری در پروژه های کارآفرینانه مرکز رشد دانشگاه ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای دانشجویان و شهروندان و توسعه شهر را به همراه دارد.

در ادامه معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با ارائه آماری از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اظهار داشت: در بخش دانشجویان دختر تلاش شده است پوشش صددرصدی خوابگاهی را فراهم کنیم اما نیاز به مشارکت خیرین جهت ایجاد خوابگاه برای دانشجويان پسر و همچنین دانشجویان خارجی داریم.

در ادامه این دیدار مسولان موسسه با همراهی معاون اداری و مالی و معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، مدیر فرهنگی و مسئولان مدیریت دانشجویی از محل ساخت سالن مطالعه دختران در خوابگاه بهار بازدید کردند.